Trost verus Dankbaarheid

Geplaatst op

Trots – op onze kinderen, op ons werk, ons bezit, op ons lichaam, op onze status op het internet , op ons geloof, ons dorp, onze stad enz.

Trots maakt volgelingen, kweekt jaloezie en haat wanneer onze trots niet meer bevredigd wordt door diegene waar we trots op zijn. Trots maakt schaamte wanneer we verlies lijden van aardse status. Trots  verkilt ons hart, zet alles gevangen en iedereen in onze nabijheid onder druk om de beste te zijn zodat we… trots kunnen zijn en geëerd worden?

Eer voor wat.  Dat we elkaar allemaal volgen in hoe we trots moeten worden? Is dat nu eer aan elkaar bewijzen? Nee, dat is het toppunt van afhankelijkheid.

Dankbaarheid, deemoedigheid, bescheidenheid –  Het tegenovergestelde van trots.

Dankbaar zijn voor je bewustzijn en vermogen om vrij te denken, te voelen, te ruiken, te horen, te zien. Dankbaar zijn dat je in staat bent vrij te leven, van de schepping en haar prachtige natuur genieten. Dankbaar zijn dat God onze schepper, de Liefde die alles samenhoudt, ons dit cadeau heeft gegeven.

Jezus was hier op aarde één en al deemoed , liefde en begrip. Hij  bezat geen enkel aards vermogen, maar was/ is  door deze eigenschappen, totaal GODSVERMOGEND.  Het toppunt van vrijheid. HIJ bracht en brengt heil aan ieder die het maar aanvaarden wil.

Trots kan dat niet! Trots hangt liefde aan een kruis en maakt de wereld tot een ware hel. En men is nog steeds, te trots om dat in te kunnen zien.

De wederopstanding is een Geestelijk wederopstanding. De mens die ontwaakt uit zijn trots en het gericht waarmee we elkaar gevangen houden doordat we ons hebben overgedragen aan de materie.

In ieder mens huist een vonkje Godsgeest, de Universele liefde.

Wanneer je dat vonkje als een zaadje zou zien en daar in dankbaarheid de liefde  naar zou dragen….. wordt je vanzelf deemoediger en steeds liefdevoller en bescheidener.

Dat is wat Jezus, Mohammed, Boeddha  en nog vele andere lieverds ons door de eeuwen heen proberen duidelijk te maken.  Maar wat doet men ermee? Ruzie maken over wie nu het meest Heilig is.  Voor God is al het leven heilig! Daarom werd en wordt er in elk werelddeel zijn liefde via mensen verkondigd. Maar wie zijn hart, verhard met trots en haat,  die zal God nooit in zichzelf kunnen ervaren.  God is louter en alleen liefde en liefde is niet trots of haat.

En wanneer je logisch nadenkt. Geen enkele profeet zou trots zijn op een volgeling die uit zijn naam haat zaait, mensen onderdrukt en vermoord. Maar juist dit verwerpen. Zij waren hier om ons te doen inzien dat gedrag wat niet met liefde te verenigen is, te verwerpen is. Daarmee wordt gezegd. Verwerp het in jezelf. Dus herken het en gooi het weg, maak er geen daden van. Ieder mens is behept met eigenschappen die niet liefde zijn, puur en alleen om het verschil te herkennen en te kunnen onderzoeken (dat is ook een onderdeel van de vrijheid van keuze) Alles in de schepping heeft een tegenpool. Maar het ijkpunt is Liefde die alles in evenwicht houdt.

Let it Be

Geplaatst op

Hanin uit Syrië. Drie jaar geleden gevlucht voor slechte mensen. Het jonge meisje zong haar Let it Be van de Beatles in the Voice of Holland. De jury was ontroerd door haar stem. Daarna volgt er ‘commentaar’ van de coaches, met de vraag “kun je ook in het Arabisch zingen?” Ook dat doet Hanin prachtig.

Ali B en Jan Smit zitten naast elkaar in hun rode stoel en Ali B doet een pleidooi om het meisje in zijn team te winnen. “ Dit ontroerd mij, wanneer je voor mij kiest zou ik je ook in het Arabisch laten zingen”. Jan Smit, “Wanneer je voor mij kiest zou ik je zeker in het Nederlands laten zingen.  Jij laat zien dat je wel degelijk hier in Nederland snel kunt integreren.  Ik zie jou als een voorbeeld voor anderen,  die daar dan ook kracht uit putten”. Een Marrokaanse Nederlander  en een Volendamse  Nederlander. Duidelijker kan het niet.  Trekken elk aan hun eigen cultuur touwtje en zien hier een handvat.  Tolerantie is een heel dun touwtje, blijkt. En soms (meestal) is iemand zich er helemaal niet van bewust waarom hij bepaalde uitspraken doet. Hier gaat het om de Voice en gelukkig koos Hanin voor Anouk, die het ook over haar Voice had.

Het geluid in Nederland en Europa, na jarenlang begrip en mededogen, is verschoven naar de angstige vraag.  “Wie zijn wij nog ten opzichte van elkaar?” De mensen uit het Oosten missen hun cultuur, de mensen uit het Westen missen hoe het was. De herkenning in elkaar en onze omgeving waardoor we ons als mens veilig voelen is voor iedereen  niet meer. Men is van de wortel af… en dat maakt angstig, veroorzaakt wrijving en daaruit ontvlamt het vuur. Ik hoop dat dit het liefdevuur zal zijn…. Want dat bestaat namelijk ook… Maar op dit moment is het nog steeds wrijving en ik houd mijn hart vast voor de Feniks die daaruit zal rijzen. 

En Hanin…. Laten we haar niet als voorbeeld stellen, maar genieten van haar stem, of niet. Laten we elkaar niet als voorbeeld stellen, juist daaruit blijkt de enorme onvrede vanwege het verschil dat we als bedreiging ervaren. Verschil wat juist zo broodnodig is voor onze Geestelijke ontwikkeling.

Met liefde in je hart voor iedereen heb je geen tolerantie nodig.

Er is veel onvrede in de mens.  Dat is niet landgebonden, maar mens gebonden. Afwijzing, niet mogen zijn wie je bent, angst te verliezen wat je hebt,  heimwee naar je familie – je land, heimwee naar hoe je land was  enz.

Inkering is omkering.

Keer toch Allen alstublieft IN jezelve.

Wordt allen stil en maak je leven in jezelf mooi.

En heb elkaar lief.

Aan een touw trekken wiens cultuur meer ruimte moet, wiens huidskleur meer gehoor moet, maakt scheiding. We kunnen niet van elkaar scheiden, we zouden juist naar de vereniging moeten zoeken. Nederland is een tolerant land, maar de liefde voor elkaar is ver zoek.

Men wil gehoord en gezien worden… Door wie? 17 miljoen mensen kunnen niet buigen naar jou, of mij. Wees blij dat er vrijheid van denken is… en zoek niet naar het Gericht, dat is namelijk het tegenovergestelde van Liefde.

Wanneer je als land(bewoner)  tolerant bent, verwacht dan niet dat iedereen doet zoals wij doen. Wanneer je vlucht, verwacht dan niet dat het land waar je gaat wonen jouw cultuur overneemt.

Wanneer we iedere provincie in Nederland van elkaar zouden scheiden dan zijn ze alle te vullen met een “eigen cultuur”. Nou, worden we daar dan blijer van? Dan is er weer ergernis over de buurman die wel jou taal spreekt  en in hetzelfde gelooft, maar misschien vlak over de grens een liefje heeft waardoor er weer nieuw verschil wordt geboren. Het is een gebed zonder end.  Niet alleen bidden, maar  ook gewoon goed voor elkaar doen lijkt mij toch de meest simpele weg.

John Lennon wist wel waar hij het over had.

Vertaling van: The Beatles – Let It Be

Wanneer ik mezelf in tijden van moeilijkheden vind
Moeder Maria komt dan naar mij
En spreekt woorden van wijsheid
Laat het los

En in mijn uur van duisternis
Staat zij recht voor mij
En spreekt woorden van wijsheid
Laat het los

Laat het los, laat het los
Laat het los, laat het los
Fluistert woorden van wijsheid
Laat het los

En wanneer de mensen met liefdesverdriet
Het met elkaar eens zijn
Zal er een antwoord zijn
Laat het zo zijn

Hoewel ze misschien uit elkaar zijn is er
nog steeds een kans dat ze zullen inzien
Dat er een antwoord zal zijn, laat het zo zijn

Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Fluistert woorden van wijsheid
Laat het zo zijn

En wanneer de nacht vol wolken is
Is er nog een licht dat op me schijnt
Schijnt tot aan de morgen
Laat het zo zijn

ik wordt wakker met het geluid van muziek
Moeder Maria spreekt tot mij
Spreekt woorden van wijsheid
Laat het zo zijn

Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Fluistert woorden van wijsheid
Laat het zo zijn

Er zal een een antwoord zijn
Laat het zo zijn

Mens van God los

Geplaatst op

Mens is van God los.

Geen liefde voor zichzelf, maar zelfgenoegzaamheid, naar gelang status….  Status, wat is dat nu eigenlijk ?

Geen liefde voor de medemens, maar dwang, manipulatie en bangmakerij….. ter verdediging van wie?

Geen liefde voor de planeet waarop je woont, maar vernielen, bevuilen, zijn levende have misbruiken en vermoorden….. ter verhoging van welk leven dan ook?

We leven in een tijd waarin iedereen zichzelf heel wat vindt of juist niet,  dit naar gelang men over elkaar ten opzichte van zichzelf denkt.

Iedereen wil vrijheid en schreeuwt erom.

Maar men probeert al sinds mensenheugenis vrijheid  te veroveren door zijn medemens zijn vrijheid te ontnemen.  Wie dat doet, in groot of klein, is een zelf verkozen gevangene van de controle die hij als mens over zijn medemensen wil hebben om welke reden dan ook.

Het kwartje valt niet.

De inkering kan de omkering worden.

Maar  daar moet blijkbaar eerste een totale verwoesting,  van al wat mooi is, aan vooraf gaan.

Misschien dat dan toch iemand ergens iets gaat missen en daar naar op zoek zal gaan.

Maar waar?

Buiten jezelf is het niet.

Mocht er een mede-zoekende zijn…waar zal men het dan over hebben?

Vragen als : Wat mis je? Waar is het? Kunnen we nog ergens naartoe, nu alles stuk is?

Hoe maak je een mooie wereld, wanneer er in jezelf al het moois is vervangen voor alles wat niet liefde is, maar een totaal materie gericht leven?

Moslim, Christen, Jood. Europeaan, Afrikaan, Amerikaan, Rus enz.

Mensen – Doen het zelf – Zoals het nu is. Daar zijn menselijk generaties aan voorafgegaan die in een aaneengeregen doen van…. die dit NU gecreëerd hebben. Een ieder draagt zijn steentje bij, in welke vorm dan ook.

De verantwoording ligt bij onszelf.

Dat er nu jeugd als kippen zonder koppen rondlopen die niet meer weten hoe mooi het leven in werkelijkheid is en daarom denken dat leven gerelateerd aan materie is… Dat is niet uit de lucht komen vallen.  Dat is een opeenstapeling van generatie op generatie.

Een kind kan zichzelf niet opvoeden.

Mensen die bang worden omdat hun veilige wereld , gerelateerd aan wat dan ook, wordt afgepakt die maken hele rare bokkensprongen. 

God weet raad. Maar ja… wie wil daar nog naar horen? En dan daarbij…. Waar issie?

Het enige waarachtige veilige thuis is in Hem en tevens in jou.

ZOEK in Uzelf en je zult hem zeker vinden.

Herman Finkers

Geplaatst op

DAARBOVEN IN DE HEMEL

Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer
Als iets niet is bewezen geloof ik het niet zo zeer
Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis
Pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is
————————————————————-
Ik zat in een tv-program, een soort van kruisverhoor.
Men vroeg mij daar ‘Zeg Herman, één ding heb ik niet goed door’
Je hebt toch HBS gehad, dat is geen kattenpis,
hoe kun je dan geloven dat er een hemel is.

Ik zat in een tv-program, het ging nog verder mis.
Er werd me haarfijn uitgelegd, hoe ik me vergis.
De hemel is iets achterhaalds, er wacht ons boven niets.
De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets.

De veertigste van Mozart, en de liedjes van Jacques Brel,
zijn ook ooit verzonnen, zei ik, toch bestaan ze wel.
Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan,
dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan.

Mijn lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat.
Ik zing het graag, omdat daarmee, de hemel open gaat.

Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer,
daar drinken wij een glaasje met Onze Lieve Heer.
Ook hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas,
en kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was.

Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer,
daar maakt Andries Knevel ruzie met de Heer.
Zoals ‘r hier aan toe gaat, zegt ie, strookt niet met de leer.
Dat klopt, zegt God, en daarom heerst er hier zo’n fijne sfeer.

Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer,
daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer.
Ook hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas,
en kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was.

6-5-2020

Geplaatst op

Mensen en dieren – we veranderen – we vervormen – we nemen chronisch afscheid – laten los. Het doet zo’n pijn, hechting, houden van.
Omdat het nooit blijft zoals het is en weer verdwijnt. Maar houden van God, de Here Jezus – doet geen pijn. Omdat God eeuwig en altijd dezelfde onveranderlijke liefde is. Het verdriet dat we in onszelf tegenkomen op weg naar deze liefde, is de onthechting van al wat met de materie verbonden is.
Wanneer God in je hart leeft en jouw liefde als de Goddelijke liefde is dan ben je heel.  Want dan ben je in liefde verbonden vanuit je hart, je alweten en ga je mee in de beweging van het proces en verblijf je in God als jezelf. God is Al/Liefde. God heeft ons niet nodig. Maar liefde van ons ontvangen… ik kan me niet anders voorstellen dan dat…dat de liefde doet uitdijen.  De liefdeloosheid in ons, doet onszelf inkrimpen. Wanneer we ons verloren voelen, eenzaam, zijn we uit de liefde. Wanneer we in de liefde zijn, zijn we verankert, in – en met God. Zonder dit anker, zijn we een ongeleid projectiel!

Liefde voor God, liefde voor Jezus.
God willen leren kennen, liefhebben.
Is – al – waarvoor we hier zijn.

Bewuste overgave aan God is – de liefde – zoals God liefde is – zijn.
Van God houden is een gevoel en innerlijk weten, soms angstig om in op te gaan, te vertrouwen omdat we het niet met onze aardse ogen kunnen zien. Maar waarachtige liefde alleen maakt dat een geestelijk oog zich opent, nadat het hart zich heeft verenigd.

Vertrouwen.
‘Op dat wat je nog niet kunt zien, maar wel voelen en ervaren, in jezelf’.
Wanneer in de basis, je kindertijd, je hebt ervaren dat de liefde van je vader niet te vertrouwen was, dan beschadigd dit ook je vertrouwen in God.
Daar God verbonden is aan het woord/ de beleving Vader.

Hoe het vertrouwen te herstellen?
Door God én de Here Jezus te leren kennen!
En de liefde die je daaruit ontvangt, durft aan te nemen.
Dit maakt dat je God, als zijnde Vader, steeds meer gaat vertrouwen.

Jouw taak is.
Zelf zo betrouwbaar en standvastig in je liefde voor God zijn zodat daaruit een samenwerking kan ontstaan.

Dit doe je door te oefenen.
In geduld, mededogen en deemoedigheid.

God heeft ons niet nodig.
Maar wij mensen Hem wel.

Zonder God, bestaan wij niet.

bouwsteen

Geplaatst op

Wees dankbaar
voor je bewustzijn
én je vrije wil,
het is alleen
mensen gegeven,
neem de verantwoordeing voor jezelf
om dat mens te worden
die de schepping
eer aandoet.

bouwsteen

Geplaatst op

Al het aardse is te koop,
maar het Geestelijk leven
is alleen in jezelf te veroveren.

Van vrijheid beroofd

Geplaatst op

Waar dwang of druk van buitenaf of van binnenuit wordt ervaren.
Is reeds de liefde …. van vrijheid beroofd.
God heeft ons de vrijheid van keuze gegeven zodat we kunnen kiezen of we van hem willen houden of niet.

Het oordeel dat we over onszelf en anderen hebben, creëert dwang en druk  omdat we ruimte en macht willen. We bedwingen elkaar.
We zijn pas vrij wanneer we onszelf hebben bevrijd van alles wat niet Liefde is.
Een taak waarvoor we mijns inziens hier zijn, God in jezelf zoeken en zijn liefde omarmen, dit uit vrije wil en juist daardoor bevrijdend, oftewel verlossend. Een taak die veelal blijft liggen. Doordat we elkaar met onze ego’s d.m.v dwang proberen te sturen en zo in gevangenschap houden.
Terwijl we juist állemaal zo’n behoefte aan liefde hebben.

Bouwsteen

Geplaatst op

Het wonder
ligt verscholen
in de verwondering.

Bouwsteen

Geplaatst op

Van de natuur houden of
houden van het gevoel
dat de natuur
jou geeft
is
een hemelsbreed verschil.

We ontvangen zoveel
en geven zo weinig terug….

Pijn

Geplaatst op

Alles wat niet liefde is,
is niets anders dan tegenkracht
die ons in staat stelt,
de liefde van God
te leren kennen.

Gods liefde is de enige
eeuwige onveranderlijke
Waarheid die Is.

Waarheid en Liefde – is ÉÉN

Bewustzijn
van de waarachtigheid van
Gods liefde
is een Godsgeschenk.

Dan ben je één met God,
je verstilt in nederigheid,
bent dankbaar…

De tegenkracht
Is
Pijn

Bouwsteen

Geplaatst op

Mijn wereld is In mij
en jouw wereld in In jou.
Dat draagt bij aan het bestaan.

Hoe een ander jou ook ziet…

Als jij maar weet
wat het is
wat In je Hart leeft.
Dan ben je thuis.

Helende Stilte, voor iedereen

Geplaatst op

Vijftien minuten stilte,
denken en invoelen aan liefde.
Wanneer je deze liefde
op dat moment
de wereld schenkt.
Heb je je tijd in liefde gedeeld.

Wanneer we hier iedere dag
bewust tijd voor maken en doen.
Maken we liefde tot levende energie.

17-10- 2017 Het is een keuze…..

Geplaatst op

Jakob Lorber – De Geestelijke Zon

Geplaatst op

“Als de hemel nu eens als een heel mooi aards landschap zou zijn, waar men dan ook het onuitsprekelijke geluk zou hebben Christus alleen te mogen ontmoeten, door Hem te worden onderricht en als leerling van Hem ook een liefdadig en vruchtbaar liefdewerk te doen kreeg, dan zou dat toch een hemel zijn zoals geen sterveling zich mooier, zaliger en verhevener zou kunnen voorstellen.”

Jakob Lorber (de Geestelijke Zon)

Sanne en p’Noeki – wat een onschuld

Geplaatst op

Anam Cara

Geplaatst op

Moge de dag waarop
de zware last op uw schouders
u heeft afgemat
en u struikelt,
de stof dansen
om u evenwicht te geven.

En moge, als uw ogen
bevriezen achter
het grauwe venster
en de schim van verlies
bij u binnenkomt,
een menigte kleuren,
indigo, rood , groen
en azuurblauw,
in u een weide van verrukking
schepping.

Als het zeil scheurt
in de boot der gedachten
en de oceaan zich onder u
zwart kleurt,
moge er dan over de wateren
een pad van gulden maanlicht komen
om u veilig thuis te brengen.

Moge de koestering van de aarde er voor u zijn,
moge de helderheid van het licht er voor u zijn,
moge de beweging van de oceaan er voor u zijn,
moge de bescherming van de voorouders er voor u zijn.

En moge een zachte wind
deze woorden van liefde
om u heen blazen,
als een onzichtbare mantel
om uw leven te behoeden.

Paddy O’Donohue
(Anam Cara)

Wereldreis

Geplaatst op

wereldreis-door-het-diepst-van-mijn-gedachten

Wereldreis

Ik heb een avond rondgezworven door de straten van mijn ziel
Met een rugzak vol van heimwee en verlangen
Ik heb gedronken met m’n onrust
En gelachen met mijn pijn
Ik heb geslenterd met mijn dromen die niet uitgekomen zijn
Ik heb een avondlang gezworven door mijn ziel

Ik heb een wereldreis gemaakt door het diepst van mijn gedachten
En ik heb elke uithoek van mezelf bezocht
Ik heb geslapen met m’n twijfels
En gedanst met mijn geweten
Met mijn oude idealen bij het maanlicht opgezeten
Ik heb een wereldreis gemaakt door mijn gedachten

Ik heb een avond lopen dwalen door de kamers van mijn hart
Ook al waren die vaak bloedeloos en leeg
Ik heb gevochten met m’n angsten
En gefeest met mijn verlangen
Ik heb de kale witte muren met mijn liefde volgehangen

En nu ben ik net een paar minuten terug van weggeweest
Ik heb mijn rugzak zomaar in een hoek gesmeten
En zie de beelden van de reis naar mijn geweten
Het is een reis geweest om nooit meer te vergeten

Songtekst: Han Kooreneef (1999)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Han_Kooreneef
Gezongen door Liesbeth List

http://www.liesbethlist.nl/

http://bertdeben.blogspot.nl/2016/11/een-wereldreis-door-mijn-gedachten-han.html

Gods wil is Liefde

Geplaatst op

Het leven als mens is een wilsproeve.
Overgave aan Gods wil, is Liefde.

Bouwsteen

Geplaatst op

Alleen Liefde,
Weet en is Wijs.

Avondliedeke

Geplaatst op

alice-nahon

AVONDLIEDEKE III

’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan ;

Of ik geen oogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei ;
Of ik aan liefdelooze menschen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was… ;

Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen…
’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
En zóó z’n oogen toe te doen.

Alice Nahon
uit ‘Op zachte Vooizekens’ – 1921

Gevonden bij Bert Deben
http://bertdeben.blogspot.nl/2012/06/alice-nahon-avondliedeke-t-is-goed-in-t.html

Bouwsteen

Geplaatst op

Hoe meer je probeert de ander te peilen, des te minder je ziet.
Daarbij geef je energie weg … om iets te halen… Je brengt niks in, bent er niet voor die ander, komt hem niet tegemoet, maar wroet ongevraagd in iemands ruimte. De ander sluit zich daardoor juist verder van jou af.

Des te meer je bij jezelf blijft des te makkelijk laat de ander zich aan jou zien.
Door de ruimte die er dan is, kunnen beide – Zijn –

Vanuit liefde opmerken dat…. om tot geestelijk welzijn van elkaar te dienen, wanneer de ander dit wil… is iets heel anders dan elkaar peilen. Het eerste is sowieso respect voor elkaars ruimte.

Liefde is Zien.
Peilen is niet liefde, is eigenbelang. Dit hoeft niet perse slecht te zijn, kan soms ook een middel zijn om tot Zien te komen.

Belangrijk van jezelf te weten is, met welke intentie je doet.
Of je zelf liefde wilt zijn en wat dat voor jou persoonlijk is. Of je daar moeite voor doet, bewust daar naartoe werkt. Wat is je wil, wat doet deze daar binnen in jou? Wie zichzelf werkelijk ziet, heeft evenredig zicht op wat om hem heen gebeurd. Je ervaart immers alles vanuit je eigen liefdevol of niet liefdevol inzicht.

Je Bent
en
Het Is.

Bouwsteen

Geplaatst op

De Geest lijdt in de materie door de gevangenschap die het daarin ervaart.
Het aards materieel denken, vergroot dit lijden.
Geestelijk bewust zijn van de ware Goddelijke liefde, het afstemmen op deze, het inzicht, helpt ons het lijden te verlossen. Al het lijden lost dan pas op, wanneer we volledig in harmonie leven met de Goddelijke orde. Het onbewust zijn van de mens creëert lijden. Oftewel we lijden aan – en met elkaar aan het onbewust zijn!! Tot we in liefde zijn. Dan verlichten we elkaar.

Dienen tot geestelijk welzijn

Geplaatst op

Wanneer ik me richt op innerlijke schouwen en daarbij de ander wel zie, onderzoek wat zijn gedrag met mij doet, van daaruit weer loslaat, me focus op het verwerken van dat wat het met me doet. Heeft de situatie me gediend! Doet de ander dit ook….dien je elkaar tot een meer geestelijk bewustzijn.

Alles in de natuur… dient elkaar.
Wij dienen elkaar – tot inzicht – wanneer we willen zien en weten.
Wanneer je innerlijk werkzaam bent, ben je voor de materie gerichte medemens niet of minder zichtbaar, daar deze met de ogen van de materie kijken zien ze het geestelijke niet.

Het geestelijk doorziet de materie en daarin ontmoet de ene geest de andere. Dit is een hele andere manier van elkaar ervaren.
Wanneer de geest de materie doorziet valt niet het masker, zoals we dat soms benoemen, maar ontmoet je daar een ander geestelijk wezen dat op zijn bewustzijnsniveau leeft. De sferen daarin trekken elkaar aan of stoten af.

Elkaar dienen.
Volgens mij zegt Jezus hiermee.
In respect voor het proces ‘leerproces’ – ons geestelijk welzijn, elkaar helpen de liefde eigen te maken, te integreren in ons menszijn.
De bedoeling van een yogi die vrijwillig in respect zijn yogi broeder (be)dient, is om te leren via die weg. Ook degene die dit ontvangt behoort de ander met respect te behandelen. Waarachtige dienstbaarheid: respect voor het geestelijke proces waarin beide kansen krijgen om te leren over o.a liefde, mededogen, deemoed.
Dat is naastenliefde in zijn geestelijke hoedanigheid.

Zichtbaar zijn voor een ander, is waar we allemaal behoefte aan hebben.
Het geeft ons het gevoel te bestaan.
Maar zolang we ons via de materie zichtbaar maken, blijft alles juist onzichtbaar en ongrijpbaar. Daar de materie veranderende vergankelijkheid is.
Geestelijke liefde is het enige echte standvastige in ons bestaan.
Je kunt het niet vasthouden en toch is het er. Het straalt dwars door alles heen en je hoeft alleen maar je eigen straal er op af te stemmen om te weten dat het er is.

Bouwsteen

Geplaatst op

Het ware Christendom is geen religie; het is het hebben van een goede relatie met God door Jezus Christus te ontvangen als de Verlosser-Messias, via genade door geloof.

Jezus Christus is de vervulling van zowel religie als spiritualiteit. Ware spiritualiteit is de vrucht die de Heilige Geest voorbrengt in iemands leven; liefde, geluk, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Bij spiritualiteit gaat het erom meer als God te worden, die geest is (Johannes 4:24) en het omvormen van ons karakter zodat het meer naar Zijn beeld wordt (Romeinen 12:1-2).

Jezus is Degene aan wie wij verantwoording moeten afleggen en waar ware religie naartoe wijst. Jezus is Degene waar wij mee in contact dienen te staan en Degene naar wie ware spiritualiteit wijst.

(schrijver onbekend )

Bouwsteen

Geplaatst op

De reden
dat iemand
met je omgaat,
helpt,
wordt zichtbaar
door wat
en…hoe
er voor terug wordt gevraagd.

Jackob Lorber – De Geestelijk Zon

Geplaatst op

Je kunt niet zomaar ergens in een hemel komen, maar jij moet jouw eigen hemel zelf maken. Het zaad voor het hemelrijk is het Woord Gods; Wie dat in zich opneemt en er naar handelt, heeft deze hemelse zaadkorrel in zijn aardrijk gelegd, waardoor de hemel als een boom daaruit zal opgroeien.

Jakob Lorber – De Geestelijke Zon.

Lieve kleine Noppes ‘2003’ tot 5-9-2016

Geplaatst op

De laatste dagen van Noppes hier op aarde.
Wat zal ik je missen…. lief, klein, dapper hondje.

p1230642

Heelwording – Koos van Ravesteijn –

Geplaatst op

Genezen zoals Christus deed…
Anderen in volkomenheid accepteren
met alle aspecten van die mens eigen.
Niet veroordelen, maar vergeven.
Niet afwijzen, maar de hand reiken.
Door acceptatie van die andere mens
die ander de kracht geven
zichzelf te herkennen, te erkennen.
Accepteren, dat je zelf mens bent,
dat je van God bent,
dat niet jijzelf de voltooiing kunt zijn,
maar dat je voltooid kunt worden
door
open te zijn,
liefde te zijn,
harmonie te zijn
zonder enige vorm van persoonlijke zelfzucht.

Dan
ben je Heel
kun je vanuit je Heel zijn
Helende Krachten uit de Kosmos doorstralen,
terwijl je je bewust bent
van je menselijke beperkingen
en de invloed daarvan op die Helende krachten.

Dan
ben ik gezond,
kan ik gezondene worden,
kan ik zenden,
zal ik pas ontvangen kunnen worden
door die mens
die mij wenst te ontvangen.

Dan
zal ik pas genezen zijn,
zal ik pas genezer zijn
en is alles
wat ik tot nu toe deed
achterhaald…

Koos van Ravesteijn, 1984

http://www.huisvangenezing.nl/index.html

Bouwsteen

Geplaatst op

Niemand is zijn verleden
of het nu mooi of lelijk was,
wat je er mee gedaan hebt
is wie je Nu bent
gisteren is verleden tijd
morgen
bestaat

niet.

lente-achtergronden-lente-wallpapers-lente-wallpaper-00b-hd

Wandeling door het dorp

Geplaatst op

Evangelie der Liefde

Geplaatst op

Gods waarheid wordt verwerkt naar ieders individuele geestesgesteldheid.
Je menselijke inborst, je basis, je weg, vormt je emotionele, psychische gekleurdheid. Dat invloed uitoefent op het geestelijke en andersom. Zo is Gods waarheid voor iedereen dezelfde Goddelijke waarheid, maar ervaren we dit allemaal verschillend. Zolang we ons nog niet hebben losgemaakt van alle menselijke ruis, nemen we deze waarheid niet zuiver waar. Het streven naar zuiver te zijn, is de weg naar waarheid. Alle aardse huichelarij – het om elkaar heen draaien kost tijd en energie die je op dat moment niet richt op het streven naar zuiverheid en waarheid…en deze weg ligt altijd binnen jezelf. Al het andere gaat aan elkaar verloren.

Wat in liefde is uitgewerkt en in liefde is volbracht, maakt licht. Het andere is schaduw. Wanneer je de materie loslaat, Ben je, in je eigen geesteswereld. Of deze nu licht of donker is… dat is waar je bent! Ook op aarde, waar je bent is- hoe je Geestelijke wereld (je hart) eruit ziet- de materie is illusie, gereedschap om ons te helpen bewust te worden van onze Geest.
We leven hier op aarde onze schaduw tot dan we via een louteringsproces onszelf aan het licht brengen.

Wanneer álles ín ons állen verlicht is. Zijn we louter en alleen(in) Licht.
Tot het moment – we wederom onszelf afkeren van God –
Alle schaduwen die met elkaar strijden, maken meer schaduw.
Liefde verbinden maakt licht.
De sleutel tot innerlijke verbinding is liefde voor God-jezelf als gelijk in naasten– De ontkenning van God is – mijns inziens- de dwaling die tot schijnleven leidt.

Om god te leren kennen is het van belang in jezelf naar hem op zoek te gaan, waarheidsvinding, naar wat voor jou waarheid is. De meeste mensen volgen blindelings een medemens of een religieuze stroming, waar de leefregels, verminkt zijn door wie die daar belang bij hebben en nog in hun eigen schaduw geloven.

Het verlichten van jezelf door op zoek te gaan naar waarheid is … loslaten van alle anderen. Kennis nemen van, luisteren naar, kan behulpzaam zijn, maar deze informatie in stilte met jezelf, aan je eigen innerlijk gehoor toetsen is het belangrijkst. Het probleem is, wanneer je in het aardse schimmenspel leeft en – of tot schim geworden, of erg onzeker bent, ben je enorm vatbaar voor andermans hersenschimmen, is het moeilijk, vooral in het begin, om onderscheidt te maken.
En toch kan het!
……………………..

Wanneer je in dit leven wordt onderworpen aan krachten die proberen je wil te breken, je licht te doven, en je leert te overleven temidden van opgedrongen schaduwen van anderen. Dan leer je de schimmen kennen, bent bang voor hun ongrijpbaarheid en schijnbare macht.
Wanneer je in hun ogen kijkt, vindt je geen liefde, er is geen ontvangst, maar triomf, macht, lust, een kat en muis spel, sadisme en emotionele manipulatie/chantage. Je groeit op/leeft in angst, dé grote schaduw van jezelf. Deze schaduw wordt een onderdeel van hét schimmenspel met je medemens, tot je leven een schemerlandschap is geworden, waarin je liefde verwant met macht, pijn, gevaar.

Er is Licht.

Voordat je leert onderscheidt maken tussen échte Goddelijke liefde en menselijk eigenbelang, moet je eerst – de wil/ jouw wil – daarin vinden.
Deze kan zover gebroken zijn dat ze niet meer te repareren is – dood –
Maar al is er nog maar een piepklein stukje van over en je grijpt deze wil en spreekt haar bemoedigend toe/komt op voor jezelf, dan ontstaat er een klein lichtpuntje van hoop. En je zult zien… licht sluit zich vanuit onverwachtse hoeken aan. Hoe lang het ook duurt, hoe vaak je ook weer gelooft dat de schaduwen het zullen winnen…steeds opnieuw je wil om waarachtige liefde te leren kennen oproepen… en opnieuw beginnen. Soms kan het licht je zelfs even verblinden omdat je bijna niet geloven kunt dat het écht is, zo mooi. Kleine stapjes vooruit, dwars door je eigen ravagelandschap/mijnenveld. Soms hand in hand met een liefdevol medemens. Maar veelal ben je alleen – dé valstrik om terug te keren naar het schemerlandschap, want daar leven immers ‘mensen’ – Tot je op het punt komt dat je ontdekt, dat in de eenzaamheid, ook een zegen schuilt en je begrijpt…
Er is namelijk geen grotere eenzaamheid/kilte dan daar waar alle licht door schaduwen en schimmenpelen overheerst wordt. Des te meer in jou, je eigen innerlijk licht weer tot leven komt, des te groter de afstand en des te kleiner de schaduwen worden.

En jij… steeds meer met Goddelijke liefde vervuld…bent.

{Voor wie (zichzelf) horen wil}

Maeve 22-6-2016

Bouwsteen

Geplaatst op

Geestelijk willen leven is je denken en handelen inrichten naar Goddelijke orde.
Willen weten wat die orde is, is op zoek gaan in jezelf, naar wie jij bent, doorzien hoe je handelt en bij jezelf onderzoeken waar je weten nu werkelijk vandaan komt.
Je kunt heel veel spirituele boeken lezen, workshops en cursussen doen, maar alleen Gods liefdevolle ordening zelf, laat zien waar en hoe jij in Geestelijk waarheid in de schepping verblijft.

Inwijdingen zoals deze door medemensen gegeven, zijn mensen die voor andere mensen bepalen, op welk niveau ze – in de ogen van die ander- zijn – en aan de hand daarvan een inwijding geven. En de ingewijdene denkt dan op dat niveau te leven en dat te zijn omdat dit hem door een medemens zo verteld is.

Dit alles heeft niets te maken met je Geestelijk afstemmen op Gods liefde.
Goddelijke inwijdingen zijn stappen die je ziel maakt, in verlichting van zichzelf. Door Zelf na te denken en op zoek naar waarheid te gaan. Zichzelf op te schonen – door te lichten -naar waarlijk zuivere geestelijke liefde. Wat jij daarbinnen zelf doet, zijn jouw stappen naar ’ inwijding’.
En aan de hand daarvan bepaald alleen onze Lieve Heer zelf wat jouw plaats is in dit eeuwig durende bestaan.

Bouwsteen

Geplaatst op

Wanneer je leeft vanuit licht,
is de schaduw in jezelf niets anders
dan de keerzijde die je in staat stelt,
onderscheid te kunnen maken….( en de plek om af koelen).

Book of love

Geplaatst op

Ik lees een boek
Over Martinus, Johannes, Petrus en Jezus,
stil
temidden van
leegte en leed
maak ik kennis
met het inhoudelijke verschil
tussen hemelse
en aardse Liefde,
onderga ik
ontbinding
ben ik,
Stil.

a

De Wijk

Geplaatst op

17-3-2016

Geplaatst op

Trust Technique

Geplaatst op

http://trust-technique.com/

Bouwsteen

Geplaatst op

Het weten
ontwikkelt
geweten.

imagesACRIOY80

Zo kan het ook

Geplaatst op

‘Zo deed Jezus het’
Puur en eerlijk,
verrassend mooie combinatie

Jezus

ochtendritueel

Geplaatst op

21 oktober

Geplaatst op

21 oktbober Eileen Caddy – Open innerlijke deuren:

Verruim je bewustzijn en weet dat ik alles ben wat er is. Ga dan steeds door met je te verruimen en zie het alles inhoudende van IK BEN. Voel jezelf groeien, terwijl je alle banden die je groei en verruiming tegengehouden hebben breekt. Net zoals een heel klein zaadjes dat in de aarde geplant is, z’n uiterste schil breekt en begint te groeien en te ontwikkelen en wordt wat het werkelijk is, dus laat je werkelijke zelf groeien en verruimen tot dat wat je werkelijk bent en zie het wonder van dit alles. Weet, terwijl je dit doet, dat je één bent met al het leven nu en voor altijd, dat je er nooit meer van afgescheiden kunt worden en dat ik in je ben en jij in IK BEN. Je zult in staat zijn alles te doen en weten, dat absoluut niets onmogelijk is, omdat ik het ben die in en door je werkt. Wanneer ik herkend en geaccepteerd ben is alles mogelijk.
……………………………………………….
Dus is God (Heilige Geest) Vader én moeder én kind.
Droeg ons als een liefdevolle moeder in zich, baarde ons en draagt zorg over ons als een liefdevolle vader en moeder. Dan ben ik zijn kind én hij is in mij als Geestelijk vader en moeder.
Dus is God ook dochter – in mijn geval-
Aangezien God – Liefdevolle Geest- in alles is, hebben we dus allemaal in dezelfde baarmoeder gezeten en hebben we ook allemaal dezelfde oorsprong en zijn we niets anders dan broeders en zusters van elkaar, logisch… toch?

Liefde is onze oorsprong.
In de geschriften van Bertha Dudde staat geschreven dat wanneer we niet volgens deze liefde leven, we het tegenovergestelde zijn / veroorzaken. De bedoeling is dat we allemaal naar de oorspronkelijke bedoeling van God terugkeren, we zijn scheppende wezens zoals God IS, maar dan van onze oorsprong afgeraakt en in de duisternis gevallen.

Als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat we inderdaad scheppende wezens zijn en dat we met onze vrije wil vanuit onze gedachten een wereld creëren. Door God te erkennen, erkennen we onszelf en door jezelf en alles wat zich voor je ogen openbaart te kennen, herken je God.

Scheppende wijs evalueren we in de oneindige liefde onder het toezicht van een liefdevolle ouder. En ja, er zijn wetmatigheden in de schepping. Het oorzaak/gevolg verhaal, dit kun je terugvinden in alles. De hele schepping geeft aanwijzingen van hoe dit werkt.

Des te verder we afdwalen van onze oorsprong, des te meer duisternis.
De oorsprong – is in onszelf –
Hoe meer ruimte we geven aan de duisternis in onszelf, des te meer duisternis komt er om ons heen. Zoals een lantaarn zijn licht uitstraalt, zo is het ook met de duisternis, het is uitdijende en inkrimpende energie.

We kunnen wat vinden van alle oorlogen die er op dit moment zijn.
Maar hoe is die ruimte daar gekomen voor dit soort praktijken.
Wanneer we, zorg voor elkaar hadden gedragen… “ Hoe zou het er dan nu uitzien?” Zo vraag ik me af.
En hoe doe ik, in mijn eigen kleine wereld waarin ik uitzend….
Heb ik vrede met mezelf?
En waarom wel of niet?

Zie, jezelf eens door de ogen van GOD.
Lost-and-found

Ter Wupping

Geplaatst op

9 oktober

Geplaatst op

Iedere ziel verlangt naar het allerbeste in het leven.
Het allerbeste ligt voor je gereed, te wachten tot jij
klaar bent om het te accepteren. Maar je moet bereid
zijn het van harte en met ware vreugde te accepteren,
zonder enig gevoel van het niet waard te zijn of
er niet klaar voor te zijn. Als dat je houding is,
blokkeer je dat wat je ware erfgoed is en het kan niet
bij je komen. Zorg daarom dat er niets in je is wat het
tegenhoudt. Ik reik leven aan, overvloediger leven.
Ik reik schoonheid, harmonie met mijn wetten en wegen,
leef in perfecte harmonie met mijn wetten en zie
hoe alles in ware perfectie op z’n plaats terecht komt.
Laat er geen dwang of spanning in je zijn.
Accepteer eenvoudig wat van jou is met een vol en
dankbaar hart en vergeet nooit je liefde en waardering
voor alles, wat over je uitgestort wordt, te uiten.

Eileen Caddy

( Open innerlijke deuren )

imagesR76G81AG

Wandeling in Smeerling

Geplaatst op

Deze diashow vereist JavaScript.

Mens

Geplaatst op

Met de dag,

Onrustiger
Luidruchtiger
Harder
Wreder
Meer en meer Selfies…
Trots op alle soorten laffe – en ‘heldendaden’.
Veeleisender
Dwingender
Overmoediger,

meer en meer zichtbaar onze

Selfish Wereld

Vertrap niet de bloemen voor je voeten
omdat Jij een ster wilt zijn.

En…

Alles
heeft een keerzijde.

Wijsheid

Geplaatst op

11954580_1124690974226996_1976163669745523805_n

Dan moeten de volwassenen van nu… dit wel willen.

Goed voorbeeld doet volgen

Geplaatst op

Via FB kan ik Stichting Vier Voeters volgen.
Fantastisch werk verricht deze Stichting!
Maar de reacties op het leed dat dieren is aangedaan loopt jammer genoeg (maar begrijpelijk) zo hier en daar wel de spuigaten uit. ….Laten we een beetje realistisch en ‘nuchter’ proberen te blijven…. en dat zeg ik 😉 Inmiddels volledig verzadigd met informatie over mens – en dierenleed.

Het uitschelden van bevolkingsgroepen helpt niet. Het is maar waar je geboren bent, dat bepaald voor een deel wat voor jou onder de categorie normaal valt. Waar dan ook ter wereld, zijn er bewuste en minder bewuste mensen. En laten we ook vooral niet vergeten dat alle dieren, gered door Vier Voeter, gevoed moeten worden door andere lieve grote en kleinere levende wezens met pootjes en vleugeltjes. Hoe deze paarden, varkens, konijnen, kippen(eendagskuikens), eendjes, koeien enz. gefokt worden, gehuisvest zijn, vervoerd en geslacht worden is beslist geen pretje.

Mijn hond en poezen zijn nog steeds geen vegetariër en ik ben me er de laatste jaren steeds meer van bewust dat, geen enkel individu verschoond is van het veroorzaken van leed. Een simpel voorbeeld zijn de mooi gekleurde veertjes die bij de Action te koop zijn, goed verkocht item in Nederland, maar Made in China, die zijn heus niet met veel geduld tijdens de ruiperiode verzameld. Wat te doen…niets meer kopen dat door kinderhanden gemaakt is, uit China of Japan komt? Geen huisdieren meer houden? Geen dieren meer redden? Dat is een afweging die een ieder voor zich maakt. Jouw eigen inzicht, bepaald wat je doet.

Leed kun je niet met elkaar vergelijken, het is allemaal erg.

Bewustwording én liefde voor het leven, voor elkaar is volgens mij de enige weg. In dankbaarheid, eerbied en mededogen leven. Het is een kwestie van bij jezelf beginnen – Oefenen! – in de kunst van ware liefde – net zolang totdat je het bent.

http://www.vier-voeters.nl/

386184_10150388651213716_1709485612_n

Willy en Semino Rossi

Geplaatst op

Een bloedhete dag, meer dan 36 graden.
Argentijnse temperaturen.
Willy – mijn vader- de tweede man van mijn moeder, heeft daar 36 jaar gewoond.
Afgelopen november is hij overleden, hij heeft zelf de knoop doorgehakt. We zijn bij hem gebleven om afscheid te nemen en natuurlijk was Semino Rossi er bij! Het infuus werd aangesloten en zingend is hij ingeslapen. Wonderlijke ervaring hoe een kleine opstandige driftkop met een groot hart, opeens zo rustig werd en vol vertrouwen zich overgaf. “Mijn geest blijft wel ergens zweven hoor”, zei hij.

Vandaag voor Willy… waar je ook maar zweeft, als je maar gelukkig bent.

Caty en andere lieverds

Geplaatst op

P1200473
Een foto van mij met een vriendin, 20 jaar geleden. Caty… SLE heeft haar lichaam gesloopt, maar haar geest, haar liefde was enorm groot, het oversteeg haar ziekte, ze is maar 56 jaar geworden. Ik heb nog een bijzondere vriendin en door haar kwam deze foto weer tevoorschijn, net zoals een paar andere lieverds zoals zij ze zeer terecht noemt. Mensen die een belangrijke rol in mijn leven hebben gespeeld. De foto’s staan al een poosje in de woonkamer gezellig bij elkaar op de schoorsteenmantel. En het werkt…. iets komt terug, wat ik verloren dacht…. begint langzaam terug te komen.
Caty en ik zitten hier aan de kaasfondue, niet in beeld is de Japanse fotograaf die we van station Groningen hadden opgepikt. Collega arts uit Caty’s verleden als verpleegkundige in Afrika en Zwistserland. Zij reed in haar karretje met stuurbediening en eenmaal aangekomen bij het station, stuurde ze mij bij iedere Japanner die in haar blikveld viel, de trap op om te vragen of het de bewuste meneer Yashusi was. Na vier mislukte pogingen en beide met de slappe lach, uiteindelijk de man getroffen. De rit naar huis was evenzo hilarisch daar Caty op de rondweg van Groningen zeker wel drie keer de afslag miste. De Janpanse arts vroeg uiteindelijk heel droog. “Site seeing Groningen?”. En op deze hilarische toonsoort is eigenlijk de gehele dag ook verder verlopen. Het zijn fijne herinneringen en ik ben dankbaar voor de lieverds in mijn leven! Zo ook vandaag weer, waar de hulptroepen onderweg zijn om mijn tuin op orde te brengen. Geluksvogel ben ik toch en fijn dat ik dat beseffen kan.

Voor alle ‘Anna’s’ onder ons

Geplaatst op

Cover_Anna-1

Open Innerlijke deuren – 29 mei –

Geplaatst op

Jij bent het punt van licht in mijn geest. Jij bent het punt van liefde in mijn hart. Wanneer je dit kunt accepteren, wanneer je jezelf kunt zien als de microkosmos van de macrokosmos, zul je jezelf nooit meer vernederen of slecht over jezelf denken. Je zult je realiseren dat je inderdaad in mijn gelijkenis geschapen bent, dat we één zijn en dat niets en niemand ons van elkaar kan verwijderen. Wanneer je enige verwijdering van mij voelt, heb je die zelf veroorzaakt, want ik verwijder mezelf nooit van jou. Jij bent individueel, wat ik universeel ben. Is het zo wonderbaarlijk dat je weer geboren moet worden om het wonder van deze waarheid te accepteren? Zoveel zielen zijn zover van mij verwijderd dat ze mij in de hemelen op zo’n hoogte geplaatst hebben dat ik niet meer te benaderen ben. Ik ben binnenin je, heel diep verborgen, wachtend om herkend en naar buiten gebracht te worden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eileen_Caddy

666868699

White Eagle

Geplaatst op

– Eigenlijk is er maar één religie-

Het is een toestand van affiniteit met oneindigheid.

Religie is een essentie die het leven doordringt en iemands geest moet in harmonie komen of verbonden worden met deze alles doordringende, oneindige essentie.

– Religie betekent dus dat iemand in zijn diepst wezen de werkelijkheid kent dat hij of zij wordt gehuld in die oneindige Macht, die tevens oneindige Liefde en Wijsheid is. Je leeft en bent in die goddelijke creatieve kracht; en zolang de mens onkundig blijft van deze fundamentele spirituele wet van zijn eigen wezen, blijft hij in disharmonie met de kern van het leven: niet afgestemd op en buiten de poorten van de hemel, van het geluk –

1001004002732182

Gods Bewijs

Geplaatst op

“Mensen die in God geloven zijn dom! “ Gaf de intelligente persoonlijkheid in kwestie ten gehore. “Bewijs jij ( ik, de domme gelovige) me maar eens dat God bestaat… dat kun jij niet!”

Een beetje vreemd is het wel. Dat iemand die zichzelf hoog intelligent inschat bewijs vraagt aan een dom iemand, denk ik dan maar zo.

Maar hoeveel meer bewijs dan er reeds is… wil je nog hebben?
We zijn scheppende wezens, kijk om u henen, we maken van niets… iets.
Alles baart iets… draagt vrucht… hoe klein iets ook is…. van het ene komt het andere.
Wanneer iets sterft, wordt ook daaruit weer nieuw leven geschapen.

Geest…. Ik ervaar de materie als zijnde Geest dat tot materie is gevormd.
Kijk naar wat een kunstenaar maakt. Het schilderij, kunstwerk was er al…. in de Geest… vanuit deze maakt hij het tot materie en de geestelijke energie die daarbij mee naar buiten is gekomen kun je er vanaf voelen, lezen, zien, je ervaart de – schepper- . Hoe je dit ervaart hangt af van je eigen geestelijke gesteldheid.

Wanneer je materie voor materie ervaart, kijk je heel anders naar een schilderij dan wanneer je een meer geestelijk leven leeft. Het verschil is te herkennen, wanneer er vanuit geestelijke liefde of vanuit materieel bewustzijn wordt gecreëerd. Dit op verschillende niveau’s/ lagen/ trillingen. Het herkent elkaar en zoekt elkaar op. Wat men niet van binnenuit herkent, niet ziet, wordt meestal afgewezen, gewoonweg ómdat men het niet ziet. Wat je niet ziet, kan bang maken en om die reden wil men de ander veelal dwingen datgene te zien wat men zelf ook ziet. En dat! Kan echt niet! We zijn allemaal unieke scheppende wezens die naar eigen waarheid leven, dit is aan verandering onderhevig, juist doordat we constant scheppen! Daardoor ervaren we steeds het nieuwe op verschillende lagen, vanuit verschillende perspectieven.

God is de meesterschepper, het stroomnetwerk, wij …de lampjes, we zijn erop aangesloten. Ook al is het licht uit, het is er wel….. maar je bepaald zelf of- en wanneer je het aan wilt zetten.

“Bewijs jij me maar eens dat God bestaat “

Ik ben – het bewijs
Jij bent, wij zijn en alles wat is…. ís wat mij betreft het bewijs.
En is dit volgens wie dan ook, niet zo?
Nou, dan niet.

Dit is wat het is

Geplaatst op

Beperking van liefde geven of ontvangen wordt gestagneerd door de blokkade van jezelf. En soms stuit je op de blokkade van een ander. Dit kan verwarring scheppen. Ontwarren is mogelijk als je in staat bent, in emotionele distantie, van een afstandje de situatie te bekijken. Je gevoel, denken bekijken…. inzicht verwerven. Als je dit niet kunt, zijn muren, maskers, tijdelijk handige manieren om te overleven. Maar als dit een gewoonte wordt, dan ‘wordt je de muur en ben je het masker’. Eenzaamheid op zijn allerhoogste toppunt noem ik dat, leven in angst voor jezelf en wat daarbinnen borrelt.

Analytisch kijken, geeft kennis… maar maakt niet perse weten. Liefde maakt dat kennis Weten is! Liefde is de sleutel tot alles. Maar doordat we gebonden zijn aan een fysiek stukje komt juist in liefde vaak verwarring voor.

We leven ons aardse bestaan állemaal met een ‘beperking’, maar in wezen zijn we …onbeperkte oneindige liefde. En er is niets fijner dan jezelf stapsgewijs, uit alle verwarring te bevrijden om te ontdekken, wat dit is….

Liefde maakt het verschil

Geplaatst op

Geef je vanuit je
eigen liefde
aan de wereld?

of…

Ben je
liefde?
en deel je
met de wereld….

Zettelankleber

Geplaatst op

“Niets herhaalt zich.
Dat wat je gisteren achterliet
heeft een draadje aan je toekomst gebonden.
Pak dit draadje op,
dat zich in spiralen in de toekomst vlecht.
En leef in de volheid die jou draagt.
Wat je ziet als het onvermijdelijke en meedogenloze
van de tijd
is een trap,
die begint bij de eerste tree,
hier vlak voor je voeten.”

(Tiziana Mattera)

Oefening baart wat we denken

Geplaatst op

Tijdens het lezen van the Secret, kwam ik tot de conclusie dat het denken van de schrijver, staat in het teken van de materie. Nergens las ik iets over een waarachtig geestelijk leven. De vraag… hoe… komt het dat gedachten scheppen? Waar komt deze macht/kracht vandaan en welke verantwoording hoort daarbij en heel belangrijk….. met welke intentie scheppen we….voor wie, waarom?

Rijkdom is niet het geld naar je toe denken, maar is in het weten wat rijkdom wezenlijk inhoud. Daarbij is het prettig om over voldoende aardse middelen te beschikken om een gezond leven te kunnen leven. Maar als we ons allemaal domweg een auto, een vliegtuig, geld en ander egoïstisch milieu vervuilende middelen toedenken, dan zullen de generaties na ons, met heeeel veel gedachtenkracht de aarde weer leefbaar moeten denken om hier überhaupt nog te kunnen leven en te doen….. waarvoor we mijns inziens werkelijk hier zijn….

In het boek, ‘de Meesters van het Verre Oosten’, staat ook geschreven over gedachtenkracht. Wanneer je je gedachten afstemt op goddelijk geestelijk leven… schep je dit…. Wanneer je in goddelijke liefde schept, ben je vrij van de gebondenheid aan de materie. En is liefde, de enige eeuwig blijvende, veilige, stabiel factor in het hele scheppingsproces.

a)The Secret,
Een geschapen wereld, afhankelijk van materie, vanuit egoïstisch denken… (is volgens mij waarin we nu leven)

b)De Meesters van het verre Oosten,
Een liefdevolle harmonieuze geestelijke wereld, bevrijd van de afhankelijkheid van de materie.

Wat is waarheid…?
Een ieder heeft zijn eigen waarheid…..gezien we over de vrijheid van keuze beschikken om te denken wat we willen.

Bouwsteen

Geplaatst op

De mens is een natuurproduct en net als bij een boom, trekken we onder bepaalde omstandigheden, onze levenssappen terug om te kunnen overleven. Deze levenssappen noem ik Geest. Wanneer geestelijke of fysieke pijn en verdriet ondraaglijk wordt…. kan de Geest afstand nemen, dit ‘afgesneden zijn’ van jezelf, maakt dat je tussen twee werelden leeft, maar niet echt bent. Zo nu en dan daal je in om te voelen of de lente al weer in zicht is om vervolgens je weer terug te trekken wanneer de kou nog niet uit de lucht is. Afgesneden van ons eigen licht, leven, God is …. rauwe eenzaamheid. Het tegenovergestelde van heilzaamheid.

images3JCV224D

Klank geschaald

Geplaatst op

Stel je eens voor:
‘Het leven is een snaarinstrument’
Jij bent dit leven, je geeft klank door.
Klank is trilling – jij- weergegeven via het klankbord – het universum –
Wie zijn best doet kan na een aantal valse tonen toch al spoedig een behoorlijk deuntje spelen. De één zeer gevarieerd, bij de ander blijft het bij Old MacDonald’s … Maar Old MacDonald’s kan volledig bezield op verschillende toonhoogtes worden voorgedragen, zoals een behoorlijk deuntje zielloos kan worden afgeraffeld. Iedere variatie is mogelijk.
We besluiten zelf, welke muziek we voortbrengen.
Tezamen een harmonieus orkest vormen, met elkaar in harmonie muziek maken, is trilling verhogen, leven op een hoger plan brengen.

Door verschillende vormen van liefde te ervaren, kun je leren het verschil te herkennen en daardoor kiezen. “Goh”, zult u misschien zeggen. “Dat weet toch iedereen?” Dat klopt waarschijnlijk wel. Maar niet iedereen, weet in welke soort liefde hij of zij leeft, gewoonweg omdat hij of zij er nog niet in zichzelf naar gekeken heeft. Dan kun je wel over kennis beschikken, maar weet je nog steeds niets over jezelf.
Ik ervaar, dat Weten in Liefde, een heel andere toonsoort geeft dan kennis vanuit egoïsme. Beide in mij aanwezig. Zo ben ik zelf het harmonieorkest, met God als mijn dirigent en mag ik daarin verschillende instrumenten bespelen. Dan weer ben ik de klootviool die denkt dat ze het zelf allemaal beter weet en niet naar de dirigent heeft geluisterd.
Gelukkig heb ik vrienden, mede orkestleden. Die hun liefdevolle klanken ten gehore brengen, me weer attent maken op de aanwijzing van de dirigent en helpen mijn bladmuziek te lezen.

Je kunt kiezen wie je zijn wilt….. de liefdevolle klank in het harmonieorkest…. of blijf je liever die klootviool….
Het één levert de ultieme vrijheid op en het andere is de gevangenis waarin we leven, onder onze eigen dwang. De dwang om onze persoonlijke verlangens te vervullen, waardoor we aangetrokken worden door de keerzijde van deze verlangens. Dit kan strijd geven tussen twee mensen. Maar in wezen is het je eigen strijd, tussen licht en donker. We blijven mensen met menselijke behoeftes, verlangens.
Maar wanneer je deze tezamen vanuit de liefde bekijkt krijg je toch een heel ander muziekstuk dan wanneer één van de twee op slinkse wijze naar de macht grijpt om vervolgens als een valse dirigent, overgave en onderwerping eist, omdat hij alleen maar zijn eigen muziek wil horen…Het toppunt van menselijke beperktheid! En voor degene die de muziek moet leveren, een leven in een onverlichte orkestbak, waarbij je eigen tonen niet meer ten gehore mogen worden gegeven. Dan is niet alleen James Last…Lost, maar jij zelf ook. Dood – zonde.

Moraal van dit verhaal.
Kijk in jezelf en…. Luister naar wat Liefde zegt en maak geluid naar eigen inzicht.

Geplaatst op

inner-peace

Overdenking

Geplaatst op

Liefde is
elkander aan het licht brengen/verlichten
daarvoor wil je je veilig voelen
alvorens je je schaduwzijde met iemand deelt,

wanneer je je schaduwzijde verbergt
komt het niet aan het licht
en deel je in wezen niet de liefde – over dat stuk-
misschien is het wel zo dat juist
deze donkere kanten naar elkaar toe trekken
omdat we onbewust op zoek zijn naar een manier
om onszelf te verlichten……

op zoek naar liefde in onszelf
gaan we op zoek naar de liefde in de ander
… wanneer we ontdekken dat de ander over genoeg liefde beschikt
om jou in je schaduwzijde niet te overvallen en naar beneden te trekken,
maar juist door zijn of haar licht erover te laten schijnen, op te tillen…
dan voelen we ons even veilig om te delen in de
minder frisse delen van onszelf,

hierin gaan we heen en weer
tussen licht en donker
soms lijkt het alsof we elkaar niet bereiken,
maar dit is alleen maar zo wanneer – beide schaduwzijden – bij elkaar komen
en eigenlijk voel je je dan niet afgesneden van de ander, maar van jezelf,

je voelt je één met de ander wanneer je iets deelt dat je beide als liefde ervaart,
maar eigenlijk ervaar je op dat moment
de eenheid van jezelf

– een stukje verlichting –

bouwsteen

Geplaatst op

De aarde is ons in liefde geschonken
daarvoor is iedere stap die we zetten,
in liefde gedragen
en is het aan ons
hoe we haar danken.
images0AVGEL3Z

Vlucht

Geplaatst op

Toen ik de reeën zag,
Opeens tussen de bomen
Wegspringend vederlicht,
Voelde ik mijzelf ontkomen

Aan’t dof menschen-bestaan,
Mij altijd vreemd gebleven’
’n Huivring ging door mij heen
En ‘k nam deel aan hún leven,

Vluchtend als een vervolgde
Tot diep de bosschen in.
Daar houd ik mij verborgen,
Wacht op een nieuw begin.

( Jo Landheer )

m1mw6beib9p6_645x484

Jo Landsheer

Geplaatst op

Bloe!

Nu waait de lucht in klanken open.
Het siddert van een vol geluid,
En laaiend ligt de grond, als dropen open
Er lichte plekken goud op uit.

De toomelooze blaren blinken…
Er vloeit een gulden, purpre schijn…

Ik zou de zonlucht willen drinken,
O, weelde een hunkrend kind te zijn,
Met droome-ogen stil te lopen –

Nu waait de lucht in klanken open!

…………………………………………..

Dit is het bitterste op aarde: ’t leed,
Dat we onze dooden deden bij hun leven
In slapelooze nachten keert het weer
En dof aansuizend op den nachtwind beven
Krenkende woorden, achteloos gezegd,
En teedere, die ongesproken bleven.

Jo Landsheer

Jo Landsheer

We doen wat we zelf willen

Geplaatst op

Waarheden verdwijnen en verschijnen
gedachten, overtuigingen komen en gaan.
een ieder heeft zijn eigen waarheid en deze wordt beïnvloed
door ons vermogen tot zien en horen,
des te meer we onszelf schouwen
zien en horen
des te dieper we graven
wordt ons waarnemingsvermogen gescherpt,
zelfonderzoek is een keuze
vrijwillig de relatie met jezelf aangaan
maakt dat we stapsgewijs leren
de ander los te laten
in wat voor hem of haar waarheid is
en nemen we heel bewust de verantwoording voor onszelf,
waarachtig
schouwend leven
doet ontdekken
dat waarheden niets anders zijn dan
veranderende overtuigingen
gebaseerd op wat we denken te weten,
weten is gebaseerd
op informatie vanuit verschillende bronnen
via verschillende wegen
daarvoor zijn er verschillende vormen van weten.

bijvoorbeeld:
Dat wat we geleerd hebben van anderen
of dat wat we als kind al wisten, gevoelsmatig weten
….. zegt al dat ons gevoel beïnvloed wat we denken te weten.
Het nadenken over ons gevoel wordt ook weer beïnvloed door ons gevoel,
maar tegelijkertijd wordt ons gevoel door ons denken beïnvloed.
Waarom doen mensen elkaar leed aan?
is dit gevoel of komt dit door het denken, kip- ei verhaal.
Waarom kiezen we voor een bepaalde gedachte?
Waarom kijken we niet eerst even welk leed we zelf dagelijks aanrichten? Namelijk, wat kopen we, hoe is het gemaakt, waar is het in verpakt, wat eten we, wat heeft het voor mij geleden, wat denken we en daaraan gelinkt, hoe handelen we! Wat rijden we dagelijks dood, hoe verminken we de natuur, hoe houden we onze huisdieren…?
Welke signalen over het leven geven we onze kinderen, door hoe we zelf leven?

Zelfschouwen
is oefenen in eerlijk zijn tegen jezelf
over jezelf
is werken aan ontwikkeling
als we het allemaal doen
zonder oordeel over onszelf
de ander ruimte bieden om waarheden met elkaar te vergelijken
om elkaar aan het licht te helpen
krijgt ontwikkelingshulp een heel andere betekenis.

Naarmate het licht zich verspreidt en in kracht toeneemt
zal het donker zich ook manifesteren
licht/ liefde
is macht
donker ook
de vrijheid van keuze
wordt beïnvloed door ons gevoel, ons denken,
alleen pure echt waarachtige liefde… Is.
We hoeven het donker niet te leven om te weten dat het er is
op het moment dat we voelen wat volgens onze waarheid liefde of niet liefde is
kunnen we kiezen,
op ieders niveau/ weg/ trilling, hoe je het ook noemen wilt
ookal ervaren we onszelf niet iedere dag en elk moment in staat van verlichting,
innerlijke oplettendheid en je houden aan de afspraak met jezelf, elkaar helpen herinneren
pure waarachtige liefde te willen leven
maakt dat je beetje bij beetje individueel, gezamenlijk … in liefde groeit…
Liefde, goedheid, mededogen, barmhartigheid… het is er.. altijd!
We hoeven ons er alleen maar op te richten.

Het is maar wat je wilt.

Geduld

Geplaatst op

Geen honger
en genen dorst,
voorbij
idealen
illusies,

uitgelezen
uitgeschreven
uitgeleefd
eindigt hier wezenlijk
hoe het is geweest,

ik ben de geest in de fles
die zo nu en dan wordt opgewreven
in de hoop dat ik toverkunsten toon
geduld, gedoogd, maar vaker nog gemeden

’t is niet van mij
wat men vreest.

imagesG9KJZBQO

Vrede

Geplaatst op

Wij eisen wereldvrede, zo las ik op het internet.
Hoe vredelievend is het stellen van eisen….
Is dat niet juist waar oorlog begint? Omdat de één iets van de andere eist!?
Wereldleiders die oorlog willen, zijn machteloos wanneer de mens an masse de wapens neerleggen. Toen ik gisteren om vier uur, een mevrouw op hetzelfde terrasje waar ik met mijn gezelschap zat, luidkeels drie keer… HET IS VIER UUR!!! …hoorde roepen. Waren de twee minuten stilte waar ze zo naar verlangde door haarzelf verstoord.

Ouders die in het verleden hun land zijn ontvlucht om hun kinderen hier in Nederland een vreedzame toekomst te bieden. Kijken nu machteloos toe, hoe diezelfde kinderen op de vrede hier spugen en terug keren naar het land van herkomst om daar te strijden….

Vrede is ín onszelf … of niet.
Alles staat op wat er in ons leeft.
De enige reis die ons de vrede gaat geven is die dwars door onszelf heen.

“Heersen over de ander omzetten in …. beheersen van jezelf”.

verlichting-boeddha

Liefde

Geplaatst op

Liefde,

heerlijk
om vrij
te laten stromen, maar
het loopt regelmatig
tegen de muren
van onwetendheid aan
tegen grenzen van de wil,
het verlangen en…
wordt vaak met ego verward,

liefde
klopt soms
op een dichte deur
van een gesloten hart,
wordt niet binnengelaten

liefde
vraagt niets anders
dan de deur
naar het hart
open te zetten
liefde is gevoelscontact
vraagt om geleefd te worden

het stelt geen eisen
het speelt geen toneel
het is er… heel

gewoon.
rozen

Vriendschap

Geplaatst op

Kennismaken met jezelf
in licht en duisternis
onder verschillende omstandigheden
vanuit verschillende trillingen en sferen
met liefde voor al wat daarin is
geeft vriendschap met jezelf,
iedere vriendschap ook die met jezelf
is aan verandering onderhevig

in relatie tot anderen is vriendschap
een kwetsbaar goedje
afhankelijk van de stemming waarin we verkeren
en op welk spoor we zitten op het moment van ontmoeten,

je komt delen van elkaar tegen
die je vriendschappelijk kunt bekijken,
maar soms kom je bij diezelfde persoon delen tegen die
deze vriendschappelijkheid weer teniet doen
en zo is dat ook in de vriendschap met jezelf,

één ding is zeker
in beide is liefde aanwezig
ookal ervaren we dat niet altijd als dusdanig
we dwalen allemaal wel eens af

de kunst is om niet in de momentopname te blijven hangen,
maar je steeds weer opnieuw te herinneren
met welke intentie JIJ met jezelf en anderen wilt leven
en van daaruit iedere keer weer opnieuw beginnen.

Koorddansen

Geplaatst op

We leven op het koord
van hemel naar aarde
heen en weer reizend
tussen
hoofd en hart,
hebben allemaal
dezelfde Vader
en uiteindelijk
dezelfde bestemming,
zij die willen weten
worden zweverig gevonden
door degenen
die leven
voor geld en macht
zich niet realiserende
dat
juist liefde…aard…
als je de liefde negeert
en je ego regeert
is dat eigenlijk
de dood
ben je niet werkelijk,
maar
wezenloos
niet in contact met,
die ons dit hier
heeft aangeboden
een kans om via de aarde
onze geest
bewust te mogen ervaren
Jezus, Boeddha
de Dalai Lama en vele anderen
zijn ons voorgegaan
doen ons voor
laten zien
hoe het ook kan,

hardhorendheid
leidt uiteindelijk
tot.…niets..anders
dan lijden

en dan….
wanneer je tijd is gekomen
en je beseft dat
wat je ego
heeft genomen
niet
is
wat je ziel rijpt,

wat zul je dan oogsten….


Bouwsteen

Geplaatst op

Op sommige ontmoetingen
rust een zegen,
maar het is aan de
gezegenden
of ze herkennen
en wat ermee te doen.

relaties

Bouwsteen

Geplaatst op

Als je klopt
en er wordt opengedaan
plaats dan niet
je eigen berg
voor de open deur
want zo
loop je toch nog mis
waarvoor je kwam.

bouwsteen

Geplaatst op

Een mens is sneller verwend
dan ontwend.

Bouwsteen

Geplaatst op

Weet
met welke intentie
je (n)iets doet.
buddha_orange-300x207

Menselijke noodzaak

Geplaatst op

Inzicht
Liefde
Bevrijding
Dankbaarheid
Mededogen
Thuiskomen

Maar
om van inzicht tot
thuis te komen,
hebben we elkaar
allemaal nodig.
huge_49_247995

Dankbaarheid

Geplaatst op

Het is niet kleurvast,
het bevindt zich
in alle lagen de van de bevolking,
kindermishandeling

vergeven is zo moeilijk niet,

vergeten,
dat doen alleen vaders en moeders,

de ontkenning van ouders
en de daaruit volgende
miskenning van het kind,
creëert gevangenschap
van beide partijen
zolang
er nog de behoefte is
aan (h)erkenning van het kind
en ontkenning van de ouder(s)

dankbaarheid,
voor wie je bent
houden van jezelf,
zonder daarvoor iets
van de ander nodig te hebben,

Bevrijd.

Dit zie je pas in nadat je bewust uit het systeem bent gestapt.
Maar wanneer je je eigen aandeel niet hebt herkent, loop je het risico met iemand anders in een zelfde soort patroon terecht te komen.
Alleen maar kijken naar wat de ander doet, bevrijd je niet.
Zien wat jezelf doet, zonder oordeel, in liefde, is geestverruimend en pas echt bevrijdend.

Dit geldt niet alleen voor het kind,
maar ook voor de ouder(s).

Het kennen van jezelf, is een belangrijk goedje in ons bestaan.
De liefde voor jezelf
heelt en opent het hart
de liefde voor ál er is
maakt,

Mededogen.

Eenheid = Heel alleen zonder de dualiteit

Geplaatst op

Er is ‘je hoger en je lager zelf’
Ik slinger heen en weer tussen deze twee.
Ik kan het zien vanuit mijn hoger zelf,
maar tevens reageer ik vanuit mijn lager zelf.

Het is de bedoeling dat deze twee, als
twee geliefden, samensmelten.
Zo ontstaat vanuit de dualiteit(strijd)
liefdevolle eenheid.

Wanneer je binnen-in de eenheid heen en weer beweegt,
in de dualiteit – die als twee geliefden één zijn geworden-
ervaar je dualiteit, zonder strijd, maar
registreert de liefde – die jij bent – puur en alleen,
dat het er is

om de eenheid te kunnen ervaren.

In een ieder van ons leeft het verlangen – onszelf- te verenigen.
Daarvoor gaan we op zoek naar de ander, om mee te delen, in de hoop dat dit zal helen(eenheid zal maken)De oorsprong komt vanuit het Geestelijke.

(Had God zich niet opgesplitst, was hij wel er wel, maar Heel alleen geweest)

Je lager zelf deelt door te hebben ervaren wat delen met je doet.
Je hoger zelf, deelt naar inzicht.
Echte verrijking is – het in liefde samensmeden-
En daarvoor hebben we elkaar allemaal nodig.
Hoe we hier mee omgaan, wordt bepaald vanuit welk stuk we dingen van elkaar oppikken.

Des te meer je jezelf tot liefde hebt verwekt, des te minder vatbaar wordt je voor wat bij de ander nog niet tot liefde is verwekt en op jou wordt geprojecteerd. (Is een mogelijkheid om zichtbaar te worden voor jezelf, buiten jezelf, om later omgepoold weer terug te nemen. We zijn er constant mee bezig) Daarvoor, het nodig zijn van elkaar, blijft altijd bestaan. Maar op het moment dat in jou alles samenkomt, gebeurt dat in ‘jou alleen’. Het is jouw liefde die, op dat moment, je eigen wordt.

In al mijn knopen, kwetsbaarheden, kom ik toch altijd bij hetzelfde uit.
Liefde is ons allergrootste bescherming.
Een soort liefde die niet in woorden te bevatten is.
Je kunt erover lezen, maar de openbaring ervan, vindt plaats binnen jezelf.
Het ervaren leert je wat het is.
En op die momenten voel je je het meest gezegende mens.
En kun je even janken van geluk.

Daarmee zijn de aardse problemen nog niet opgelost,
verdwijnen niet zomaar al je angsten, onzekerheden en problemen.
Maar worden ze wel…. verlicht…. wordt je er even bovenuit getild.

Lichtgevend voorbeeld van een goede verkoper

Geplaatst op

De buurman had een verkoper van NUON voor de deur staan.
Nu draagt buurman al sinds mensenheugenis een hele mooie zakdoek om zijn kale bolletje te bedekken. Maar de NUON meneer bestempelde dit, in een fractie van een seconde, tot heeeeel spiritueel. En hij kon dat weten, want hij zag ook dat de man die hij tegenover zich had, in een vorig leven, monnik was geweest en zij samen in hetzelfde klooster hadden geleefd. Ja hoor, wat lacherig werd de broeder binnengelaten voor een rondleiding door het spirituele huis, viel op zijn knieën voor Boeddha én kreeg in de tuin bijna een rolberoerte bij het zien van het tempeltje. De spirituele buurman heeft inmiddels zijn handtekening onder een aardgas en elektra contractje gezet. En broeder verkoper…. die lacht tevreden in zijn vuistje.
Ha—llelelujah.
l-Hallelujah

Van vaarwel tot welvaart

Geplaatst op

Liefde
is levensnoodzaak

het is liefdeloosheid
en angst voor eigen haggie
waardoor wordt gestreden
gemeden
en er honger is

het is

liefde
die zorgt.

Hoeveel liefde, zal er in beschaafd Nederland blijken te zijn wanneer we worden gedwongen voor familie en buren te zorgen. Hoe doe je dat wanneer je zelf geen eigen haggie meer hebt, maar wel moet werken voor behoud van uitkering. En hoe doe je dat wanneer je wel over de middelen, maar over te weinig tijd beschikt?

Nou, de euthanasieklinieken zullen er wel bij varen.
Wanneer we niet meer aan de ‘dienstplicht’ kunnen voldoen, krijgen we vanzelf een oproepje voor de afrekening en….. kan John de Mol er weer een prachtig kijkcijfer van maken.

“Zorg voor vaarwel, genereert Nederland tot welvarend land”.

De nieuwe Zilvervloot

De nieuwe Zilvervloot

De Brug

Geplaatst op

Ik heb rusteloos gezocht
In het eindeloze weten dat alles wat is,
Niet is wat het lijkt.
Een wijsheid vanbinnen, die hunkert om vrij te zijn,
Laat me niet nog een leven lang slapen.
Die innerlijke stem zwijgt niet langer,
Want het is tijd dat ik nu luister
Naar wat mijn ziel al sinds het begin der tijden weet.

Ik heb eindelijk de weg naar huis gevonden;
Ik zwerf niet meer doelloos rond.
Ik heb een doel,
Want het licht is gekomen en vervult me
Met zijn liefde en goddelijkheid.
Alle angst vervaagt, nu ik bewust word,
Omdat ik weet dat ik God ben,
Neem ik vol vreugde mijn macht terug,
Hoewel wat aarzelend, omdat ik begrijp
Dat deze waarheid verantwoordelijkheid inhoudt.

Ben ik bereid te zijn wie ik ben?
Maar kan ik dan nog wel
Blijven wie ik was?
Want de droom van gisteren verflauwt snel
En met niets om me aan vast te houden
Sta ik op de drempel van morgen.
Ik besef het nu, zo sterk en zo zeker.
Ik ben een Brug van wat was naar wat komt;
Een schakel van oud naar nieuw.
De keus is gemaakt
Teruggaan kan niet meer
In vrijheid loop ik trots in het licht!

(Carol Gurney)

Keuze

Geplaatst op

Er is te kiezen
wat wij geven en…nemen
dat wordt en is ons leven.

Geven en ontvangen

Cynimse

Geplaatst op

Met dank aan de narcist

die zonder dat hij het wist
me bevrijdde
uit de mist

de liefde ontbrak,

maar ontbreekt mij
niet
waardoor
ik
het zwijn verliet
voor
een
parelduiker.

Zingeving

Geplaatst op

Ik ben er van overtuigd dat het leven zinvol is.
De zingeving, doen we allemaal op onze eigen manier, is gebouwd op wat we als individu belangrijk vinden. Zie hier het aardse resultaat. Je kunt geen tv of radio meer aanzetten of de deur uitstappen en … ‘je ziet, hoort wat er zo belangrijk is’.

Zonder landgenoten, geen koning- of president.
Zonder water geen natuur, geen dieren….. geen mens.

Maar ja,

Zonder een welwillend luisteraar, praat God of wie dan ook tegen dovemansoren.

Desiderata

Geplaatst op

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Streef naar geluk.

Desiderata(1927)
Max Ehrmann (1872-1945)

Mist

Geplaatst op

Nevelen die onze landerijen bedekken,
luchten, vergezichten even onzichtbaar
doch evengoed nog aanwezig,
dragende stilte …
hier en daar mensen
en dierengeluiden,
vanuit de vernevelde
bijna sprookjesachtige wereld.
Spinnenwebben
die door aanraking met deze elfendauw,
een mysterieuze sfeer uitdragen.
Wilde ganzen die opeens
vanuit het niets opduiken
om een vogelvlucht te maken
in een achtergrond,
die een enkeling
even doet beseffen,
hoe mooi toch…
onze wereld is…
in de mist.

Foto%202011%20-%20jury

Onomkeerbaar

Geplaatst op

Dood is onomkeerbaar
evenals ieder uur
iedere minuut en seconde,

leven is
stukje bij beetje doodgaan,
loslaten, vernieuwen

dood en leven is
samen
geestelijk groeien
het nieuwe creëren
de evolutie invullen, voeden
met onze aanwezigheid.

Een tekening van Billy... 32 jaar geleden.

Een tekening van Billy… 32 jaar geleden.

Billy di Lollo

Geplaatst op

DIGITAL IMAGETweeëndertig jaar geleden vertrok ik met mijn moeder, haar echtgenoot en mijn broertje naar Argentinië. De bedoeling was om definitief te emigreren. Het heeft een jaar mogen duren.Een fantastisch jaar was het, in San Lorenzo provincie Santa Fé. Een gemiddeld dorp, met leuke bedrijvigheid. Na wat acclimatiseren en een baantje als kinderoppas, kreeg ik een baan aangeboden in een bloemenzaak. Mijn aanstelling ging als een lopend vuurtje door het dorp en men kwam uit nieuwsgierigheid een bloemetje kopen. Zo ook Billy di Lollo, die er door zijn moeder op uitgestuurd was. Het klikte en toen ik op een avond de deur van de winkel achter me dichttrok stond hij me met zijn fiatje 500 op te wachten. Billy, Prins look a like, donkere bos krullend haar, grote donkerbruine ogen, wimpers waar vrouwen jaloers op waren en zijn eeuwige sigaretje. Die avond, na kennismaking met zijn moeder en zusters was de vriendschap gesloten. Een jaar lang trok ik bijna dagelijks, ‘als één van de jongens’, met Billy en zijn vrienden op. Er werd muziek gemaakt, ik kreeg autorijlessen en leerde maté drinken, we hebben gezamenlijk een nacht in het gevang doorgebracht. Gewoon omdat we met meer dan twee mensen tegelijk op straat liepen en dat was in die tijd 1981/82 verboden. Na mijn terugkeer in Nederland hielden we per brief en telefonisch contact. Totdat Billy trouwde, daarna werd het stil. Dertig jaar later kwam ik hem weer tegen op FB. Nu zijn we inmiddels weer twee jaar verder en lees ik vanmorgen op ditzelfde FB zijn overlijdensbericht.

En weer is het stil……

Billy met zijn moeder, 32 jaar later.

Billy met zijn moeder, 32 jaar later.

Geplastificeerd hoog niveau

Geplaatst op

Gezond eten, gezond leven, er wordt steeds meer de nadruk op gelegd.
Door medeburgers en instanties. Ziekenfondsen die met beloningen wapperen zolang je je houd aan het door hun samengestelde lijstje, gezonde dingen doen. Maar…. het meest gangbare verpakkingsmateriaal van etenswaren is plastic. Waarvan al geruime tijd de alarmklok over wordt geluid. Plastic bevat kankerverwekkende stoffen en hormoon ontregelaars die een dusdanige invloed op kinderen hebben, dat er hormonale afwijkingen en vergroeiingen door ontstaan. Dit is door artsen bewezen. Een tiental artsen heeft hierover reeds gerapporteerd bij de meneren die door onze regering daarvoor zijn aangesteld. In sommige ziekenhuizen is men al bezig op kinderafdeling, infusen en alle andere plastic producten die weekmakers bevatten, te vervangen voor andere. Aan de hand van deze reportage realiseerde ik me. Dat werkelijk alles waarvan ik dacht dat het gezond was. In vergif is verpakt. EN hoe zit dit nu met de reformwinkel? Mijn zoooo gezonde kokosolie… in plastic pot. De superfoods in plastic zakken. Maar ook de ziekenhuisslangetjes de plastic handschoenen, de tandpasta in plastic, de plastic tandenborstel…Fred & Ed aardbeienjam, noem het maar op. Laat het ziekenfonds nu eens beloning geven aan de plasticfabrikant die zijn product mensvriendelijk produceert!

Maar nee, er zijn tegenwoordig wel ziekenfondsen voor hoogopgeleiden, die leven namelijk in een andere wereld. ‘Daarin bestaat plastic niet’. Het is namelijk zo…wie veel leerstof tot zich heeft genomen is minder vatbaar voor de schadelijke stofjes die overal in verwerkt worden. Men kan er door de hoge bankrekening meer van kopen, maar hoogopogeleiden doen dat niet, zijn ze te slim voor. Wat ze wel eten en waar ze zich mee insmeren en hoe ze het inwendig onderzoek laten doen… met of zonder plastic handschoenen… dat vertellen ze ons niet. Want wie veel gestudeerd heeft, wil alleen maar delen met andere hooggeleerden, toch? Zo wordt ons tegenwoordig via allerlei netwerken voorgeschoteld.

Flauwekul natuurlijk…. Oeps, zei ik natuurlijk?
Dat bestaat hier niet meer.
Zoals de bioloog na zijn bezoekje aan de Oostvaarders plassen wist te melden. “Ik heb wereldwijd, nog nooit ergens in een natuurgebied zoveel dode dieren zien liggen als hier”. Waarop de interviewer antwoordde. “Maar dood hoort toch bij het leven?” Ik vraag me af of hij misschien stiekem aandelen in de plasticindustrie of bij het ziekenfonds heeft. Want hoogopgeleid… kweetniet.

Rijkdom (Margot Vos)

Geplaatst op

‘k Ben arm geboren, ik heb niet veel;
Maar de wei biedt me gul haar lentegeel
En de hemel strooit goud van boven.
Mijn hart zingt een gelukkig lied;
Als een vroom-tevreden heremiet
Zit ik mij in de zon te stoven.

Hoe zou ik niet gelukkig zijn!
om mij heen bloesemt blank de zonneschijn,
Hangen trossen van rijpe roken.
De merel blaast zijn zilverfluit,
De kapellen dwarr’len voor me uit,
Aan mijn voet is een roos ontloken.

O, ik ben rijk, ‘k heb schatten veel.
Want de zon aan den hemel is mijn juweel
En de winden zijn mijn schalmeien.
Ik draag een diamanten kroon
Van ranonkelknoppen en zilverschoon,
Dien een koning me zou benijên.

Zoodra de morgen ontbloeien gaat,
Mijn juweel in de wolken te schitt’ren staat,
Mijn schalmeien klinke’op de koren.
En dool ik door ’t vergulde dal,
Dan vind ik mijn fonkelkroon overal
En ik voel me vorstin geboren.

Lente 1916

( gedichten van Margot Vos uit haar bundel ‘De nieuwe Lent’- 1923- )

“Aan
Het vrije erf in de verte
Waar het ongebonden bloeit,
Den lijsterbes en den meidoorn
Waarmee ik ben opgegroeid,
De wilde vlier aan ’t venster,
Het hoog kastanjehuis,
Het fluitertje in de struiken
Aan Vader en Moeder thuis.”

Beschaving

Geplaatst op

“Als alle financiële bouwwerken instorten,
blijft alleen innerlijke rijkdom overeind staan”

worden – of zijn we
beestachtig,
nu blijkt dat
beschaving een
welvaart illusie was?

Cobbler

Geplaatst op

“Ik heb lang gezworven om jou te zoeken.
Ik liep langs eindeloze wegen
in de hoop je te zien.
Maar iedere keer was je verder weg
en iedere keer brak een draad,
die mijn hart aan het jouwe gebonden hield.
Totdat plotseling de tranen
de sluier voor mijn ogen wegspoelden
en ik begreep dat je in de buurt was,
dat je altijd binnen in me bent geweest,
me het meest nabij en het meest geliefd.
Maar ik zocht je in de verte.”

(Geschreven door Tiziana Mattera)

elf_52

Het nut van ieder mens

Geplaatst op

Op zoek naar mijn eigen individuele waarheid, over wat ik God/Liefde noem, kom ik mezelf in alles en iedereen tegen. En daarin blijken hoofdstukken over het algemeen, hartzaken te zijn.

Toen ik gisteren mevrouw Dekker bezocht in het verzorgingstehuis, trof ik haar aan op de gang van de tweede etage. Zittend in een rolstoel met haar vingers om de tralies van het hek geklemd, roepend om haar dochter. De meisjes van de afdeling zaten in hun kantoortje bijeen en keken vermaakt toe hoe ik probeerde haar te bereiken. Het hek zat op slot. Ik ben gaan vragen of zij misschien zo vriendelijk zouden willen zijn om even te helpen. Hier werd zogenaamd grappig op gereageerd. Maar het meisje liep mee om te openen. De code om er weer uit te mogen, moest ik maar aan de andere kant vragen. Tenslotte was het haar afdeling niet. Mevrouw Dekker werd ietwat meewarig te woord gestaan. De spot, het vermaak in de ogen van het meisje loog er niet om toen ze me aankeek voordat ze zich omdraaide en wegliep. Met pijn in mijn hart registreer ik deze manier van doen. Boos ben ik dan. Maar mevrouw Dekker registreert dit allang niet meer, ze is blij dat er iemand is, bij wie ze fijn zichzelf mag zijn en mee kan praten. Ze wil naar huis, voelt zich eenzaam op de afdeling zwaar dementen, maar omdat ze na het overlijden van haar man, nu een week geleden zo onrustig en erg in de war was, hebben ze haar hier geplaatst. Dat is wat rustiger voor het personeel.

De laatste tijd ben ik erg boos vanwege het leed in de wereld. Bevangen door verdriet en onmacht. Maar onmacht bestaat eigenlijk niet. Mijn verdriet, mijn boosheid, heeft macht…. Het heeft uitwerking op mezelf en mijn omgeving. Dit te weten, maakt nu niet direct dat ik het ook altijd zelf kan veranderen. En toen geschiedde het….op het moment dat ik in het verzorgingstehuis de afdeling binnenloop, krijg ik oogcontact met een zeer demente mevrouw, ze steekt haar hand uit en roept. Ik loop naar haar toe en pak haar hand…. het is liefde…. die mijn hart in een fractie van de eeuwigheid zo diep raakt en een klein stukje weer heelt. Alles kwam samen en het was goed. Hoe……. ? Dit zijn voor mij de echte grote wonderen des levens. Deze kleine woordeloze momenten die ogen en hart openen. En in alles wat er verder ook is, mijn dankbaarheid is dan groot.

Mevrouw en meneer Dekker

Geplaatst op

In de Minervastraat te Veendam, waar ik zo’n 11 jaar heb gewoond, woonde schuin beneden mij ook een echtpaar Dekker. De buurt vader en moeder van de straat. Ik was toen net twintig. Jongeren woonden boven, ouderen beneden. Het was een gezellig gemengd straatje. Lief en leed werd door meerdere buurbewoners met de Dekkertjes gedeeld. Iedere ochtend stipt half negen werden de matten geklopt en het wat ouderwetse dagelijkse ritme waarin ze leefden, stimuleerde toen menig medemens om ook in actie te komen. Want liet je het er een beetje bij zitten, dan werd je hier vriendelijk doch beslist door buurvrouw op aangesproken. Hulp werd geboden, wilde je niet…Ook goed, maar netjes moest het zijn en blijven. De soep stond altijd klaar en ik heb nooit ergens anders lekkerder nasi gegeten dan daar. Ome Dekker zorgde ervoor dat de dames niet werden lastig gevallen en mocht iemand zich hebben buitengesloten, dag of nacht maakte niet uit, iedere deur ging met zijn koevoet open. Auto’s werden weer aan de praat gebracht en desnoods werd je gereden. Het voelde veilig en geborgen onder de hoede van deze twee lieverds. Beide dierenvrienden en het leven werd met humor bekeken.
Een leuke tijd, waarin fijne vriendschappen werden gesloten, die in de loop der jaren zijn gebleven. Maar ook een paar waar ik reeds afscheid van heb moeten nemen. Zo ook van Caty, een mij dierbare buuf/vriendin. Vandaag was het Ome Dekker. Zijn laatste paar maanden bracht hij, samen met zijn vrouw, door in het verzorgingstehuis. Geen prettige plek om te moeten vertoeven. En wat had hij het er moeilijk mee, zijn Dinie te moeten achterlaten, dit gaf ondanks al zijn fysieke moeilijkheden toch nog een hele doodstrijd. Mevrouw Dekker nu zonder haar Jan, sinds een paar dagen verplaatst naar een gesloten afdeling, want ze is zo in de war. Behalve wanneer ze dat niet is en dan slaat de pijn in alle hevigheid toe. Zo ook vandaag, in het crematorium waar ze afscheid nam van haar man, maar waar nog niet zo lang geleden vlak achter elkaar twee van haar zoons stonden opgebaard. Ik heb diepe bewondering voor deze vrouw die, helder of in de war, zo waardig haar kruis draagt. En daarbij zoveel liefde overeind houdt.

P1220132

Hemel

Geplaatst op

De hemel bestaat,
zij is niet gebonden
aan tijd, leven of dood

de hemel is,

niet waar we ons in wanen
want wanen is leven
zonder weten

de hemel is,
te ervaren
wanneer
liefde en weten
samenkomt
en wordt geleefd.

Denk even na

Geplaatst op

We stoppen zoveel energie in wat we willen hebben…..Wanneer we als mens even nadenken alvorens aan te schaffen. ‘Waar komt het vandaan, hoe is het tot stand gekomen’. En over wat we in onze mond stoppen…’hoe heeft het geleefd ‘ Dat zal de wereld enorm positief beïvloeden.

OP

Geplaatst op

Het is op.
Zoveel dierenleed.
Mishandeling op mishandeling van zo ontzettend veel dieren en dit tot het behagen van mensen.
Mensen… wat zijn dat!
De angora konijnen die levend geplukt worden. Ze krijsen de longen uit hun lijfjes.. De bontdieren. In China o.a. de levend in plastic verpakte diertjes die langzaam stikken. De idiote vleesconsumptie, het transport in deze. De broodfok met katten en honden gestapeld in kooien. Dieren die op vreselijke manieren worden uitgehongerd, mishandeld, doodgemaakt. Vogeltjes in te krappe kooitjes omdat ze zo mooi zingen. Exotische handelswaar. Aapjes die compleet gek worden gemaakt door idioten die de diertje als huisdier aanschaffen.De jagers die hier al weer dagen en nachten rondlopen.
De dierendumpers etc etc… er komt maar geen einde aan.
Nederland, Europa, het is geen haar beter dan waar dan ook.

Er is geen water genoeg om deze aarde schoon te wassen.
Geen woorden meer.
Machteloos, verdrietig.

De mens is in zijn zogenaamde beschaving het meest ziekelijke sadistische wezen dat hier rondloopt. Er is geen antwoord dat de pijn, het lijden goed maakt dat deze dieren moeten doorstaan. Wat een hufterige sadistische, egoïstische hebberige klotenwereld.

Het rijmt niet

Geplaatst op

Dagelijks
wordt de natuur,
dier en mens
wereldwijd,
systematisch op wrede wijze
uitgebuit en kapot gemaakt
door medemensen

dit is heel gewoon

wanneer de natuur
een ramp veroorzaakt
helpt men

ook dat is heel normaal

daarna
gaan we gewoon
weer over op de orde van de dag
doen o.a vlees op ons brood,
binden de broodfokhond aan de boom
trekken onze bontjas aan
over het jurkje van de H&M
geven onze kinderen
een nieuwe iPad cadeau
stoppen we met Kerst
onze magen vol
aan gans en lever
en luiden het nieuwe jaar weer in
met
de Toppers
en goede voornemens.

Muur

Geplaatst op

Een muur
is sneller gebouwd
dan afgebroken, want
waar moet je dan
met alle brokken heen…

vuurkorf

Wijsheid en liefde

Geplaatst op

Wijsheid
kan alleen in liefde bestaan,

het is… in het bewust’zijn
van liefde.

heart